Hakkımızda

 

Enerjico geniş bir iş vizyon ve özgün sektör uzmanlığı ile kuruldu. Enerjico; kuruluşundan bugüne, enerji sektörü genelinde potansiyel müşteriler için yüksek değerli çözümler sunabilen dinamik bir şirket haline gelmiştir.

Kurucu Hakkında…

Enerjico 2014 yılında Ümit Özden tarafından kurulmuştur. Enerji sektöründe Sabancı Holding, Çalık Grubu ve Aks Enerji olmak üzere değişik şirketlerde iş geliştirme, proje yönetim, proje finansmanı, ve ülke/sınır ötesi enerji ticareti alanında, üst düzey yönetici olarak, iş tecrübesi bulunmaktadır. Fonksiyonlar bazında çok yönlü iş tecrübesine ilave olarak, Ümit Özden jeotermal, güneş, rüzgar, biyogaz, ve hidro kaynaklı enerji üretimi projelerinin tüm safhalarında rol almış ve yönetmiştir. Bu çerçevede sektör araştırması, stratejik planlama, fizibilite çalışması, yatırım modelleme ve enerji varlıkları değerlemesi, teknoloji seçimi, yasal süreç inceleme ve izleme, ihale süreci yönetimi, teklif değerlendirme gibi alanlarda iş tecrübesine sahiptir.

İngiltere Exeter Üniversitesi'nden M.Phil derecesine sahip olan Ümit Özden, İş’te olmadığı zamanlarda kitap okuyarak dinlenmeyi ve doğa sporları yapmayı sever.

En çokta Üniversite’de yüksek lisans öğrencileri ile enerji konularını bir fincan çay ile tartışıyor olmaktan keyif alır.

Enerjico’nun iş yaklaşımındaki ilke ve değerler:          

Özverili çalışma disiplini, analitik düşünme ve sonuç odaklı karar alma Enerjico’nun hizmet sunmada temel prensipleridir. Ayrıca Enerjico;

Enerji Odaklı: Tüm işimiz enerji. Enerjico, enerji şirketlerinde üstlendiği rol ve sağladığı danışmanlık hizmetlerinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji projelerinin başarılı bir şekilde başlatılması, sürdürülmesini sağlayacak teknik, sosyal, hızlı, ekonomik mükemmellik sunma tecrübesine sahiptir.

Analitik Yaklaşım: Biz sadece detaylara hakim olmanın, fırsat ve risk değerlendirilmesini en doğru şekilde sağladığına inanıyoruz; yatırım, strateji veya politikalarda genellikle başarı veya başarısızlığının sebebinin bu olduğu görüşündeyiz. Yaptığımız tüm çalışmalar detaylı analizlere ve veri analitiğine dayalıdır. Bu prensibimizi, tahmin modelleme araçlarımızdan, fiyat simülasyonuna, portföy optimizasyonuna, üretim yatırımı dinamiklerine kadar geniş bir yelpazeye yaymış bulunmaktayız. Biz data’ya inanırız.

Müşteri Ortaklıkları: Biz müşterilerimiz ile yakın işbirliği içinde çalışmayı hedefledik. Ortaklaşa, veriye dayalı kararlar; müşterilermize değer katmaya, ve uzun ömürlü operasyonel mükemmelliğe ulaşmamıza yardımcı olacağı görüşündeyiz.  Başarımızda en önemli faktörün her bir müşterimiz ile uzun vadeli stratejik ortaklık olduğuna inanıyoruz.

Güvenilirlik: Müşteriler ve tüm paydaşlarla ilişkilerimiz güven üzerine inşa edilmiştir. Biz, şeffaf ve etik olmayı ilke edindik. Kalıcı değerlerimiz; dürüstlükle hareket, sözünü tutmak ve herkese saygıdır.

Yenilik: Enerjico; projelerin ve sürekli değişen piyasa koşullarının, yeni bir yaklaşım ve güncel fikirlerin uygulaması için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Enerjico olarak, kalıplaşmış düşünceleri zorlayarak, alışılmışın dışında ve deneyimlerimizden öğrenmeye çaba gösteririz. İnsiyatif almayı teşvik eder ve değerli buluruz.  

Sosyal Sorumluluk: Nihai hedefimiz, yerel ve bölgesel topluma, çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayıcı ürünler geliştirmek ve hizmetler sunmaktır.  Biz, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmek için güvenli, temiz,  ekonomik ve yenilenebilir enerji kullanımını  destekliyoruz.